Produkty

Samotné provedení prací i konzultace a návrh nejlepšího řešení

Vrtná činnost:

 • Vrtání studen
 • Prohlubování stávajících studen vrtnou technologií
 • Rekonstrukce vrtaných studen
 • Monitorovací vrty
 • Průzkumné vrty
 • Vrtání zápor
 • Vrtání otvorů pro sloupy oplocení
 • Mikropiloty
 • Vrty pro stavební práce

Studnařství - vrtané studny vhodné pro:

 • Zahrady
 • Chaty
 • Rodinné domy
 • Firmy
 • Obce

Zámečnictví:

 • Zámečnické práce - výroba
 • Svářečské práce

Zajišťujeme:

 • návrh vhodného řešení
 • projektovou dokumentaci
 • poradenství a konzultace